LIME JUICE

Liên hệ
Thông tin sản phẩm đang được cập nhật.

1. Specification:

Brix: min 7
Acidity: 3.5 – 7.0
pH: 2.4 – 3.0
Ingredients: 100% fresh Lime fruit
Color: Light yellow

2. Packing

Carton box: 1-20kg/PE bag/Carton x 26MT/Cont 40”

3. Storage

In minus (-) 18°C: 24 months

popup

Số lượng:

Tổng tiền: